KNOV Kwaliteitsregister

Deelregister Antenataal CTG in de eerstelijn

Gepubliceerd: 28 oktober 2022, laatste update: 24 augustus 2023

Registratie in het deelregister Antenataal CTG in de eerstelijn

Wanneer je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen kun je je aanmelden voor het deelregister. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 • Log in op PE-online
 • (Klik op Kwaliteitsregister Verloskundigen)
 • Klik op 'Andere Registraties'
 • Kies 'Toelating tot het deelregister Antentaal CTG in de eerstelijn' en volg de wizard.
 • Upload:

Een kopie van een diploma bachelor Verloskunde, waarbij het antenataal CTG onderdeel is van het verloskundig curriculum (Maastricht vanaf 2016, Amsterdam en Groningen vanaf 2018 en Rotterdam vanaf 2022).

OF

Een certificaat van een door de KNOV erkende cursus Antenataal CTG (AVM of Vrouw&Zorg)

EN
 • Je verklaart dat je het antenataal CTG uitgevoerd hebt binnen één jaar na het behalen van het diploma of certificaat
 • Upload een document met vastgelegde samenwerkingsafspraken over:
  1. Aanwezigheid van multidisciplinaire CTG- werkgroep en kwaliteitsfunctionaris
  2. Afspraken over beoordelen van het CTG
  3. Afspraken over verwijsbeleid
  4. Overdrachtsafspraken

Een uitgebreide aanmeldinstructie staat in onderstaande pdf.

Registratiecriteria

Je kunt je registreren wanneer je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Bij een eerste registratie wordt het volgende gevraagd:

 • Een kopie van een diploma bachelor Verloskunde, waarbij het antenataal CTG onderdeel is van het verloskundig curriculum (Maastricht vanaf 2016, Amsterdam en Groningen vanaf 2018 en Rotterdam vanaf 2022).

OF

 • Een certificaat van een door de KNOV erkende/goedgekeurde basiscursus Antenataal CTG (AVM of Vrouw & Zorg)

EN

 • Je verklaart dat je het antenataal CTG uitgevoerd hebt binnen één jaar na het behalen van het diploma of certificaat.
 • Een document met vastgelegde samenwerkingsafspraken over:
  1. Aanwezigheid van multidisciplinaire CTG-werkgroep en kwaliteitsfunctionaris
  2. Afspraken over beoordelen van het CTG
  3. Afspraken over verwijsbeleid
  4. Overdrachtsafspraken

Registratietermijn

Een registratietermijn duurt 5 jaar. Wanneer je aanmelding is goedgekeurd, start je registratieperiode op de dag van aanmelding.

Eisen voor herregistratie

Tijdens je registratieperiode van 5 jaar investeer je 40 uur in deskundigheidsbevordering in de vorm van deelname aan Kwaliteitsbesprekingen CTG. Dit betreft minimaal 8 uur per jaar geaccrediteerde Kwaliteitsbesprekingen CTG.

De punten voor de kwaliteitsbesprekingen die je behaalt voor het deelregister Antenataal CTG in de eerstelijn tellen ook mee voor de 200 punten per 5 jaar die nodig zijn voor herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Veelgestelde vragen

Vragen? In onderstaande Q&A vind je al veel informatie. Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar kwaliteitsregister@knov.nl

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: