KNOV Kwaliteitsregister

Deelregister Counseling Prenatale Screening

Gepubliceerd: 22 december 2021, laatste update: 24 augustus 2023

Counseling prenatale screening is sinds een aantal jaar een vast onderdeel van het werk van veel verloskundigen: 90% van deze counseling wordt uitgevoerd door verloskundigen. De KNOV, het RIVM en de Regionale Centra hebben daarom afgesproken deze scholing onderdeel te maken van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Daarmee ontstaat voor verloskundigen die dat willen, één plek voor het bijhouden van bij- en nascholing, waaronder die voor counseling prenatale screening.

​Het bijhouden van bij- en nascholing gebeurt in het deelregister voor Counseling Prenatale Screening

Dit laat zien dat counseling prenatale screening onderdeel is van het vak als verloskundige en dat de verloskundige investeert in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De geregistreerde scholing telt automatisch mee voor het basisregister en wordt via een koppeling doorgegeven aan Peridos. Zo ontstaat voor verloskundigen één plek waar bij- en nascholing wordt bijgehouden. Het is overigens géén verplichting om dit te doen; de verloskundige kan er ook voor kiezen de scholingen zelf handmatig in Peridos te registreren. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het deelregister.

Registratie in het deelregister Counseling Prenatale Screening

Wanneer je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen kun je je eenvoudig aanmelden voor het deelregister. Hieraan zijn extra geen kosten verbonden. Volg dan deze stappen:

 • Log in op PE online.
 • Kies voor het account Kwaliteitsregister Verloskundigen.
 • Klik op 'Andere Registraties' in het hoofdmenu en volg de wizard.

Hieronder vind je een instructie om je aan te melden en je dossier in te zien.

LET OP: Bij je aanmelding moet je je Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum uploaden. Zorg ervoor dat je deze paraat hebt.

Registratiecriteria

Je kunt je registreren wanneer je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Bij een eerste registratie:

 • Ga je akkoord met het delen van de scholingsgegevens met CLBPS via Peridos.
 • Upload je Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum. Deze overeenkomst vind je in Peridos onder Beheer.

Registratietermijn

Deze start op de dag dat je je aanmeldt en eindigt op 31-12-2026.

Eisen voor herregistratie

 • Tijdens je registratieperiode volg je de e-learning prenatale screening voor counselors van het RIVM/CvB. Deze e-learning is verplicht.
 • Daarnaast besteed je nog 16 uur aan deskundigheidsbevordering op het gebied van prenatale screening voor counselors:
  • 4 uur geaccrediteerde scholingen, kennis
  • 8 uur geaccrediteerde scholingen, vaardigheden
  • 4 uur geaccrediteerde scholingen, reflectie/MIO

Deze 16 uur gelden voor een registratieperiode van 5 jaar en worden naar rato berekend vanaf de startdatum van je kwaliteitsovereenkomst t/m 31-12-2026.

De gevolgde scholingen tellen ook mee voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Raadpleeg de scholingsagenda voor scholingen voor dit deelregister. Selecteer bij "Categorie" PNS.

Veelgestelde vragen

In onderstaande Q&A staan de veelgestelde vragen. De Q&A wordt regelmatig aangevuld. Mail dan naar kwaliteitsregister@knov.nl

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: