KNOV Kwaliteitsregister

Deelregister Counseling Prenatale Screening

Gepubliceerd: 22 december 2021, laatste update: 10 januari 2022

Counseling prenatale screening is sinds een aantal jaar een vast onderdeel van het werk van veel verloskundigen: 90% van deze counseling wordt uitgevoerd door verloskundigen. De KNOV, het RIVM en de Regionale Centra hebben daarom afgesproken deze scholing onderdeel te maken van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Daarmee ontstaat voor verloskundigen die dat willen, één plek voor het bijhouden van bij- en nascholing, waaronder die voor counseling prenatale screening.

​Het bijhouden van bij- en nascholing gebeurt in het deelregister voor Counseling Prenatale Screening

Dit laat zien dat counseling prenatale screening onderdeel is van het vak als verloskundige en dat de verloskundige investeert in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De geregistreerde scholing telt automatisch mee voor het basisregister en wordt via een koppeling doorgegeven aan Peridos. Zo ontstaat voor verloskundigen één plek waar bij- en nascholing wordt bijgehouden. Het is overigens géén verplichting om dit te doen; de verloskundige kan er ook voor kiezen de scholingen zelf handmatig in Peridos te registreren. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het deelregister.

Registratie in het deelregister Counseling Prenatale Screening

Als u bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen kunt u zich eenvoudig aanmelden voor het deelregister. Hieraan zijn extra geen kosten verbonden. Volg dan deze stappen:

 • Log in in PE online.
 • Kies voor het account Kwaliteitsregister Verloskundigen.
 • Klik op 'Andere Registraties' in het hoofdmenu en volg de wizard.

Hieronder vindt u een instructie om u aan te melden en uw dossier in te zien.

LET OP:
Bij uw aanmelding moet u uw Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum uploaden. Zorg ervoor dat u deze paraat hebt.

Registratiecriteria

Bij een eerste registratie:

 • Gaat u akkoord met het delen van de scholingsgegevens met CLBPS via Peridos.
 • U uploadt uw Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum.
 • Deze overeenkomst vindt u in Peridos onder Beheer.

Registratietermijn

Deze start op de dag dat u zich aanmeldt en eindigt op 31-12-2026.

Eisen voor herregistratie

 • Tijdens uw registratieperiode volgt u de e-learning prenatale screening voor counselors van het RIVM/CvB. Deze e-learning is verplicht.
 • Daarnaast besteedt u nog 16 uur aan deskundigheidsbevordering op het gebied van prenatale screening voor counselors:
  • 4 uur geaccrediteerde scholingen, kennis
  • 8 uur geaccrediteerde scholingen, vaardigheden
  • 4 uur geaccrediteerde scholingen, reflectie/MIO

De eisen worden naar rato berekend en gelden voor een registratieperiode van 5 jaar, die eindigt op 31-12-2026.

De gevolgde scholingen tellen ook mee voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Veelgestelde vragen

In onderstaande Q&A staan de veelgestelde vragen. Heeft u nog vragen, stel ze via dit formulier.

De Q&A wordt regelmatig aangevuld.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: