KNOV Kwaliteitsregister

Herintreden in het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Gepubliceerd: 07 augustus 2019, laatste update: 08 augustus 2019

Nadat een eerdere registratie in het kwaliteitsregister is beëindigd, kan een verloskundige opnieuw registratie aanvragen; zij is dan herintreder. We maken hierbij een onderscheid tussen een herintreder en een herintreder met norm.

Herintreden

Een verloskundige die na de einddatum van een registratieperiode aan de eisen voor herregistratie voldeed (óf bij tussentijdse beëindiging, naar rato, aan de eisen voor herregistratie voldeed), kan zich op ieder moment - zonder voorwaarden - registreren.

Herintreden met norm

Als de registratie wordt beëindigd omdat niet is voldaan aan de criteria voor herregistratie óf omdat de verloskundige niet heeft gereageerd op oproepen voor herregistratie, geldt een wachttijd van 1 jaar. Na dit jaar kan een verloskundige zich weer aanmelden voor registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Hierbij geldt dat de verloskundige moet aantonen dat zij in het jaar voorafgaand aan de herintreding, de activiteiten voor deskundigheidsbevordering naar rato heeft uitgevoerd. Concreet betekent dit:

Lees meer ..

  • 16 uur geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • 4 uur geaccrediteerde vaardigheidstraining spoedeisende handelingen.
    Hierbij geldt dat er (minimaal) 1 training reanimatie pasgeborene is gedaan;
  • 8 uur geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg;
  • 12 uur overige deskundigheidsbevordering.

De deskundigheidsbevordering in cluster A, B en C is verdeeld over tenminste 5 van de 9 rollen van het beroepsprofiel.

Voordat een herintreder online een nieuwe registratieperiode kan starten moet zij eerst contact opnemen met het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen, via kwaliteitsregister@knov.nl

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: