KNOV Kwaliteitsregister

Herintreden in het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Gepubliceerd: 09 januari 2019

Nadat een eerdere registratie in het kwaliteitsregister is beëindigd, kan een verloskundigen opnieuw registratie aanvragen, zij is dan herintreder. We maken hierbij een onderscheid tussen verloskundigen die vrijwillig een eerdere registratie hebben beëindigd en verloskundigen bij wie de registratie door de KNOV is beëindigd.


Herintreden

Een verloskundige die zelf de registratie heeft beëindigd kan zich opnieuw registreren. Hierbij geldt een wachttijd van 1 jaar.

Herintreden met norm

Als de registratie wordt beëindigd omdat niet is voldaan aan de criteria voor herregistratie óf omdat de verloskundige niet heeft gereageerd op oproepen voor herregistratie, geldt een wachttijd van 1 jaar. Na dit jaar kan een verloskundige zich weer aanmelden voor registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt als aanvullende voorwaarde dat de verloskundige moet aantonen dat zij in het jaar voorafgaand aan de herintreding, de activiteiten voor deskundigheidsbevordering naar rato heeft uitgevoerd. Concreet betekent dit:

Lees meer ..

  • 16 uur geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • 4 uur geaccrediteerde vaardigheidstraining spoedeisende handelingen.
    Hierbij geldt dat er (minimaal) 1 training reanimatie pasgeborene is gedaan;
  • 8 uur geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg;
  • 12 uur overige deskundigheidsbevordering.

De deskundigheidsbevordering in cluster A, B en C is verdeeld over tenminste 5 van de 9 rollen van het beroepsprofiel.

Voordat een herintreder online een nieuwe registratieperiode kan starten moet zij eerst contact opnemen met het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen, via kwaliteitsregister@knov.nl

Inschrijven verloskundige

73% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: