KNOV Kwaliteitsregister

Bezwaar en beroep

Gepubliceerd: 09 januari 2019

Wanneer een verloskundige het niet eens is met een besluit over (her)registratie of accreditatie kan zij hiertegen bezwaar aantekenen. Dit bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het Beleidsorgaan van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Het Beleidsorgaan beoordeelt of dit bezwaar gegrond is. Wanneer de verloskundige het vervolgens niet eens is met het besluit van het Beleidsorgaan bestaat er de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.
De bezwaarprocedure staat beschreven in het Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen. De Beroepscommissie werkt met een eigen reglement.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: