KNOV Kwaliteitsregister

Tijdelijk stopzetten registratie / vrijstelling deskundigheidsbevordering

Gepubliceerd: 26 november 2013, laatste update: 09 juli 2015

Onder bepaalde omstandigheden kan een verloskundige kortdurend vrijstelling krijgen voor het volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Vrijstelling in verband met ziekte, zwangerschapsverlof of verblijf in het buitenland

Vrijstelling wordt verleend in alle clusters (A,B,C,D) en wordt berekend naar rato van de periode dat de afwezigheid duurt.

Vrijstelling in verband met inzet in praktijkoverstijgende kwaliteitsprojecten

Om verloskundigen te waarderen die zich bovengemiddeld inzetten voor bijvoorbeeld innovatieprojecten of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kan vrijstelling worden verleend voor categorie A (16 uur) en categorie C (8 uur). Deze tijdelijke vrijstelling wordt éénmaal per registratieperiode verleend.
De activiteit waarvoor vrijstelling wordt gevraagd moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan beschreven in de Regeling tijdelijke vrijstelling Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: