KNOV Kwaliteitsregister

Herregistratie

Gepubliceerd: 26 november 2013, laatste update: 04 augustus 2017

Een registratieperiode in het kwaliteitsregister duurt 5 jaar. Na 5 jaar kan een verloskundige herregistratie aanvragen. Drie maanden voordat de registratieperiode afloopt, stuurt het Bureau Kwaliteitsregister een eerste oproep voor herregistratie.

Reguliere herregistratie

Een verloskundige komt na 5 jaar in aanmerking voor herregistratie als zij aantoonbaar minimaal 200 uur heeft besteed aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholing, vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen, methodisch intercollegiaal overleg etc. zie registratiecriteria.

Deze activiteiten staan geregistreerd in een persoonlijk dossier in PE-online. De verloskundige dient haar dossier digitaal in.

Na ontvangst van het dossier raadpleegt het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen het BIG-register om te zien of de BIG- registratie nog actueel is. Het bureau controleert vervolgens het digitale persoonlijk dossier op volledigheid.

Steekproef

Het bureau controleert bij één op de drie dossiers of de geregistreerde gegevens kloppen. De activiteiten, geregistreerd door de organisator, worden gecontroleerd en de bewijsstukken die de verloskundige heeft geupload, worden beoordeeld. Daarnaast krijgt de verloskundige het verzoek om een bewijs aan te leveren dat zij, minimaal 10 uur per week, praktiserend is als verloskundige.

Kosten

De kosten voor een registratieperiode van vijf jaar zijn:

€ 400 + 21% BTW = € 484 voor KNOV-leden
€ 800 + 21% BTW = € 968 voor niet-KNOV-leden

Vervroegde herregistratie

Verloskundigen die voor afloop van standaardperiode van 5 jaar (bijvoorbeeld na 3 of 4 jaar) al voldoen aan de criteria voor herregistratie kunnen vervroegde herregistratie aanvragen. Bij het indienen van het dossier wordt gevraagd wanneer de nieuwe registratieperiode in moet gaan. Wanneer een verzoek voor vervroegde herregistratie wordt goedgekeurd, start automatisch een nieuwe registratieperiode van 5 jaar. Nieuwe activiteiten tellen dan mee voor die periode.
De verloskundige ontvangt voor de nieuwe registratieperiode van 5 jaar een factuur.
Voor de periode dat teveel is betaald in de vorige registratie (gerekend in hele jaren), kan de verloskundige per e-mail restitutie aanvragen.

Niet voldaan aan criteria herregistratie

Wanneer een dossier wordt ingediend dat onvolledig is, krijgt de verloskundige het verzoek dit aan te vullen. Een tekort in een cluster hoeft niet direct te leiden tot beëindiging van de registratie.
Er gelden verschillende compensatiemogelijkheden:

  • Een tekort in cluster A, bij- en nascholing kan gecompenseerd worden door een overschot aan uren in cluster B, vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen en/of cluster C, methodisch intercollegiaal overleg.
  • Een tekort in cluster D, overige deskundigheidsbevordering kan gecompenseerd worden door een overschot aan uren in de andere clusters.

Daarnaast is één tekort van 25% in 1 cluster of twee tekorten van 10% in 2 clusters toegestaan. Het tekort (of tekorten) wordt overgeboekt naar de nieuwe registratieperiode.
Wanneer het dossier 2 maanden na het verstrijken van de registratietermijn (nog) niet voldoet aan de registratiecriteria, wordt de registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen beëindigd.

Inschrijven verloskundige

73% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: