KNOV Kwaliteitsregister

Registreren in het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Gepubliceerd: 25 november 2013, laatste update: 18 april 2017

Een verloskundige die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen laat zien dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en investeert in deskundigheidsbevordering. Elke praktiserende verloskundige kan zich registreren in het kwaliteitsregister. KNOV-lidmaatschap is hiervoor niet noodzakelijk.

Registratiecriteria

Bij een eerste registratie verklaart de verloskundige dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en dat zij investeert in deskundigheidsbevordering. Het gaat hierbij om de volgende normen:

Lees meer..

 • De verloskundige is zonder voorbehoud geregistreerd in het BIG-register;
 • De verloskundige is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als verloskundige;
 • De verloskundige werkt volgens de normen van de beroepsgroep;
 • De verloskundige neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ);
 • De verloskundige neemt deel aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (200 uur per 5 jaar):
  • geaccrediteerde bij- en nascholing (16 uur per jaar);
  • geaccrediteerde vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen (4 uur per jaar);
  • geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg (8 uur per jaar);
  • overige deskundigheidsbevordering (12 uur per jaar).

Registratietermijn

Registratie geldt voor een periode van 5 jaar. Voordat de registratietermijn afloopt ontvangt de verloskundige per e-mail een verzoek voor herregistratie.

Aanmelden bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Een verloskundige kan zich online aanmelden bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Hiervoor moet eerst een account worden aangemaakt. Met toegezonden gebruikersnaam en hyperlink kan worden ingelogd en een wachtwoord worden ingesteld. Hierna kan de gebruiker registratie aanvragen.

Kosten

De kosten voor een registratieperiode van vijf jaar zijn:

€ 400 + 21% BTW = € 484 voor KNOV-leden
€ 800 + 21% BTW = € 968 voor niet-KNOV-leden

Inschrijven verloskundige

73% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: