KNOV Kwaliteitsregister

Organisatie

Gepubliceerd: 17 juli 2023

Bij de uitvoering van het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn diverse commissies betrokken: het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen, de Accreditatiecommissie, een Beroepscommissie en een Beleidscommissie.

Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen

Het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen is belast met de uitvoering van het kwaliteitsregister, zoals de registraties, herregistraties en de aanvragen voor accreditatie. Daarnaast heeft de beleidsmedewerker van het bureau de functie van secretaris van de verschillende commissies. In deze functie organiseert zij ook de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften. De beleidsmedewerker volgt de ontwikkelingen in het veld en doet voorstellen voor beleidswijzigingen aan het Beleidsorgaan. Wanneer nodig worden beleidswijzigingen door het bureau geïmplementeerd. Fundamentele wijzigingen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de KNOV. Het bureau is onderdeel van de KNOV-werkorganisatie. Het bureau werkt volgens het reglement van het kwaliteitsregister.

Beleidscommissie

De Beleidscommissie is ingesteld door het KNOV-bestuur. De Beleidscommissie houdt hoofdzakelijk toezicht op het functioneren van het kwaliteitsregister en het vaststellen van het beleid. De Beleidscommissie kan het bureau vragen om voorstellen te doen voor het beleid. Daarnaast behandelt de Beleidscommissie de bezwaarschriften.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie wordt ingesteld door het KNOV-bestuur en opereert zelfstandig. De commissie stelt accreditatiecriteria voor deskundigheidsbevordering op en beoordeelt de accreditatieaanvragen. Daarnaast voert de commissie steekproefsgewijs visitaties uit. De accreditatiecommissie werkt volgens de regeling Accreditatie van deskundigheidsbevordering van de KNOV.

Beroepscommissie

De beroepscommissie wordt ingesteld door het KNOV-bestuur en opereert onafhankelijk van de KNOV. De beroepscommissie is verantwoordelijk voor adequate afhandeling van beroepsprocedures met betrekking tot het kwaliteitsregister. De beroepscommissie werkt volgens het reglement Beroepscommissie Kwaliteitsregister.

Jaarverslag

Het Bureau Kwaliteitsregister maakt elk jaar een jaarverslag. Deze jaarverslagen zijn openbaar.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: