KNOV Kwaliteitsregister

Herziening Kwaliteitsregister

Gepubliceerd: 09 juli 2024, laatste update: 09 juli 2024

​Start project 'Herziening Kwaliteitsregister'

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen dat in 2006 is ingesteld door de KNOV is aan herziening toe. Het huidige doel van het register is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak. We ontvangen al langere tijd signalen dat het register in de huidige vorm niet bijdraagt aan deze doelen en misschien zelfs zijn doel voorbij is geschoten.

We willen graag gehoor geven aan de signalen van onvrede. Daarom zijn wij, in samenwerking met het Bureau Andersson Elffers (AEF), in mei 2021 gestart met een grondige evaluatie van het Kwaliteitsregister. Dit onderzoek betrok onder andere bijna 300 verloskundigen. Een van de bevindingen was dat 80% van de verloskundigen vindt dat het register hen niet stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast ervaren veel respondenten het register als een last, omdat ze het gevoel hebben dat ze 'punten moeten sprokkelen'. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de nadruk op verantwoording en controle, wat averechts werkt op de kwaliteit. Daarom is het, zoals ook besproken op de ledendag in maart, nu tijd om de volgende stap te zetten en het Kwaliteitsregister te herzien.

Ambitie
Geen 'wijzigingen', maar echt iets anders doen, samen. Onze ambitie is een register dat bijdraagt aan de vorming, identiteit en beleving van één beroepsgroep. Een register waarin de verloskundige identiteit zichtbaar wordt, met waar passend is ruimte voor differentiatie. Het register moet de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen vanaf het moment dat de opleiding is afgerond. En ten slotte moet het een hulpmiddel zijn voor verloskundigen om hun bekwaamheid op peil te houden. Het verwezenlijken van deze ambitie is een meerjarentraject. Het project is een eerste stap in de beoogde richting.

Project
Met het oog op de lange-termijn ambitie start het project met het verminderen van de ervaren (administratieve) lasten. Verder richt het project zich in 2024 op:

  • De kwalitatieve en kwantitatieve normen van het register zoals bijvoorbeeld urennorm en categorieën.
  • De deelregisters
  • De toepassing van de rollen uit het beroepsprofiel in het register
  • Gebruiksvriendelijkheid van PE-online.

Wie nemen deel aan het project?
Binnen het project wordt nauw samengewerkt met een werkgroep bestaande uit onder andere verloskundigen en het Bureau Kwaliteitsregister. KNOV-leden die hebben gereageerd op onze oproep begin maart nemen deel aan deze werkgroep. Daarnaast zullen op verschillende manieren KNOV-leden buiten de werkgroep worden betrokken.

Meer informatie
Als er veranderingen zijn die jij gaat merken, dan informeren we je, via de mail. Tussentijdse updates kun je hieronder lezen. Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met het Kwaliteitsregister Verloskundigen via kwaliteitsregister@knov.nl.

Updates

De herziening van het Kwaliteitsregister is een meerjarentraject. Het project is een eerste stap in de beoogde richting. Hieronder kun je alle berichtgeving over het project vinden.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: