KNOV Kwaliteitsregister

Coronavirus update januari 2021

Gepubliceerd: 29 juni 2021, laatste update: 29 juni 2021

In mei 2020 is in verband met het coronavirus de registratieperiode voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen voor alle verloskundigen met zes maanden verlengd.

Herregistratie
Het beleidsorgaan vraagt verloskundigen die zich komend half jaar moeten herregistreren en net niet aan de minimale eisen voldoen, toch een aanvraag voor herregistratie te doen. Het gaat om een zeer beperkte groep verloskundigen die door de coronamaatregelen nu mogelijk in de knel komt. Het beleidsorgaan heeft besloten dat er bij herregistratie met deze mensen gezocht wordt naar een passende oplossing, waarbij ook aan henzelf gevraagd wordt aan te geven hoe ze eventuele tekorten weg willen werken. Een generieke maatregel voor de hele beroepsgroep is niet nodig.

Actueel houden kennis en vaardigheden
Een verloskundige die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen laat aan zwangeren en stakeholders in de geboortezorg zien dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en investeert in deskundigheidsbevordering. Het kwaliteitsregister draagt daaraan bij. Het is belangrijk om kennis en vaardigheden actueel te houden. We zien dat veel verloskundigen de benodigde deskundigheidsbevordering gewoon halen, óók in coronatijd. We zien dat er nu minder is scholingsaanbod is, maar nog steeds is er voldoende (online en coronaproof) aanbod beschikbaar.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: