KNOV Kwaliteitsregister

Registratie tijdelijk stopzetten / vrijstelling deskundigheidsbevordering

Gepubliceerd: 24 juli 2015, laatste update: 29 oktober 2015

Kan ik mijn registratie in het kwaliteitsregister tijdelijk stopzetten?

Voor zwangerschapsverlof, ziekte of langdurig verblijf in het buitenland kunt u een vrijstelling aanvragen voor het volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten. De vrijstelling wordt berekend naar rato van de periode dat de afwezigheid duurt. Uw registratieperiode wordt dus niet verlengd.

Inzet in praktijkoverstijgende projecten
Om verloskundigen te waarderen die zich bovengemiddeld inzetten voor bijvoorbeeld innovatieprojecten of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kan vrijstelling worden verleend voor categorie A (16 uur) en categorie C (8 uur). Deze tijdelijke vrijstelling wordt éénmaal per registratieperiode verleend.

De activiteit waarvoor vrijstelling wordt gevraagd moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan beschreven in de Regeling tijdelijke vrijstelling Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: