KNOV Kwaliteitsregister

Vragen over scholingen en activiteiten

Gepubliceerd: 24 juli 2015, laatste update: 31 juli 2023

Er ontbreekt een scholing in mijn dossier en ik kan deze zelf niet toevoegen. Wat nu?

Een scholing uit cluster A en B en de perinatal audit uit cluster C worden toegevoegd door de organisator. Een organisator heeft, na de scholingsdatum, twee maanden de tijd om dit in orde te maken. Wanneer een scholing ontbreekt, kunt u contact opnemen met de organisator. Geef dan ook uw BIG nummer door!

Ik heb een congres in het buitenland gevolgd. Kan ik dit in mijn kwaliteitsregister invoeren?

Wanneer het congres door de buitenlandse vereniging voor verloskundigen is geaccrediteerd, wordt de accreditatie overgenomen. U kunt uw certificaat scannen en sturen naar kwaliteitsregister@knov.nl en het congres wordt in uw dossier ingevoerd.

Welke activiteiten vallen onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering?

Onder Cluster D vallen niet-geaccrediteerde activiteiten zoals het begeleiden van stagiaires, deelname aan VSV en het ontwikkelen van protocollen of richtlijnen. Wanneer u een activiteit invoert onder cluster D en u volgt de wizard dan ziet u welke activiteiten onder cluster D vallen.

Hoe kan ik activiteiten invoeren onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering?

Met het groene plusje "toevoegen overige deskundigheidsbevordering" kunt u activiteiten toevoegen, een datum invoeren en vervolgens kunt u bij 'categorie' één van de activiteiten selecteren. Bij het invoeren van deze activiteiten moet u een 'bewijs' uploaden.

Het begeleiden van stagiaires. Hoe voer ik dat in?

U kunt stagebegeleiding invoeren onder cluster D. Per begeleide dag kunt u één uur rekenen. Het makkelijkst is om dit per stagiaire/stageperiode in te voeren. Als bewijs kunt u een verklaring opstellen (met vermelding van naam stagiaire en stageperiode) en deze laten ondertekenen door de stagiaire. Stageroosters of een bevestiging van de opleiding volstaan ook als bewijs.

Rollen invoeren bij MIO, hoe gaat dat in z'n werk?

Vanaf 2019 moet u, wanneer u zelf een geaccrediteerde MIO-activiteit invoert, hierbij aangeven welke rollen uit het beroepsprofiel er in de MIO-bijeenkomst aan bod komen. U kunt minimaal 1 rol en maximaal 3 rollen opgeven. Van elke rol geeft u aan (in procenten) hoeveel nadruk deze rol kreeg.
Wanneer er meer dan 3 rollen aan bod zijn gekomen, kiest u de 3 meest prominente rollen.

Tip: bespreek bij aanvang van uw MIO-bijeenkomst welke rollen aan bod zullen komen en laat dit opnemen in het verslagformulier.

Moet ik ook 'rollen invoeren' bij overige deskundigheidsbevordering?

Bij het invoeren van activiteiten in deze categorie hoeft u geen rollen aan te geven.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: