KNOV Kwaliteitsregister

Werken met PE-online

Gepubliceerd: 06 augustus 2019, laatste update: 29 juni 2021

PE-online is een internetapplicatie voor permanente educatie (PE). PE-online ondersteunt het proces van accreditatie en (her)registratie.

Toegankelijkheid PE-online

PE-online is toegankelijk voor:

  1. De verloskundige geregistreerd in het kwaliteitsregister heeft in PE-online een persoonlijk digitaal dossier. In dit persoonlijk dossier kunnen alle activiteiten op het vlak van deskundigheidsbevordering worden opgeslagen. De verloskundige kan in PE-online ook de agenda met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering raadplegen.
  2. Aanbieders van deskundigheidsbevordering kunnen via PE-online hun aanbod laten accrediteren en opnemen in de nascholingsagenda van de professional.
  3. Het Bureau Kwaliteitsregister gebruikt PE-online voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering. Daarnaast voert het bureau de registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen (inclusief toetsing) uit via PE-online.

PE-online werkt met alle gangbare internetbrowsers. Communicatie over registratie, herregistratie en het aanvragen van accreditatie verloopt via PE-online. Het is daarom noodzakelijk dat wij over een actueel e-mailadres beschikken.

Voor verloskundigen

Elke verloskundige die is geregistreerd in het kwaliteitsregister heeft een persoonlijk dossier. Hierin worden activiteiten ingevoerd die verloskundigen hebben gedaan in het kader van hun registratie. Zo kunnen zij zelf de voortgang bijhouden.
Het dossier is alleen toegankelijk voor de verloskundige zelf en voor het Bureau Kwaliteitsregister. Via login is het digitaal persoonlijk dossier te vinden.

Invoeren activiteiten in het dossier

Het invoeren van activiteiten in het dossier van de verloskundige gebeurt op twee manieren.
Een organisator registreert activiteiten in categorie A, bij- en nascholing en categorie B, vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen. De perinatal audit, MIO "open inschrijving" (cluster C) en alle activiteiten die de KNOV organiseert worden ook door de organisator ingevoerd. Een organisator heeft hiervoor twee maanden de tijd.
Andere activiteiten in cluster C en D voert de verloskundige zelf in. Raadpleeg hiervoor de "Handleiding PE-online".

Voor aanbieders van nascholing

Voor het aanvragen van accreditatie moet u eerst een account aanvragen. Heeft u al een account? Dan kunt u autorisatie aanvragen bij de KNOV; na autorisatie kunt u accreditatie aanvragen bij de KNOV.

Bij de aanvraag voor accreditatie kunt u aangeven of u de activiteit op de scholingsagenda wilt plaatsen.

Agenda

Via het persoonlijke dossier is er toegang tot de agenda waarin de deskundigheidsbevordering staat die voor iedereen toegankelijk is. Hier kunt u ook zien of een activiteit is geaccrediteerd. Deskundigheidsbevordering voor besloten groepen, zoals ITV en intervisie staan niet op de agenda.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: