KNOV Kwaliteitsregister

Over het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Gepubliceerd: 09 januari 2019, laatste update: 13 juli 2023

Doelstellingen en doelgroep

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ingesteld door de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het doel van het kwaliteitsregister is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak. Met het kwaliteitsregister heeft de KNOV een norm gesteld gericht op kwaliteitsbehoud en -verbetering. Registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat de verloskundige actief is en volgens de norm van de beroepsgroep investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden. Met het kwaliteitsregister wordt ook de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering gestimuleerd.

Het kwaliteitsregister staat open voor alle praktiserende verloskundigen, leden van de KNOV en niet-leden. Een geregistreerde verloskundige heeft het recht om het officiële keurmerk van het kwaliteitsregister te voeren: een bewijs dat de verloskundige werk maakt van bij- en nascholing en waarmee zij zich in de praktijk kan onderscheiden.

De achtergrond van het kwaliteitsregister, de samenhang met ander kwaliteitsbeleid van de KNOV en de criteria voor registratie en herregistratie zijn samengevat in een beleidsnotitie.

Registratie

Alle praktiserende verloskundigen, zowel eerstelijns als klinisch, kunnen zich aanmelden bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Bij registratie verklaart een verloskundige dat zij volgens de normen van de beroepsgroep werkt en investeert in deskundigheidsbevordering.

Richtlijnen

Wanneer een verloskundige is geregistreerd, moet zij zich houden aan de richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken. Daarnaast moet zij deelnemen aan deskundigheidsbevordering, zoals bij- en nascholing of methodisch intercollegiaal overleg.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: