KNOV Kwaliteitsregister

Privacy & Disclaimer

19 december 2013

Gebruik van de site
De KNOV stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. U kunt de KNOV helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op en aanmerkingen naar: kwaliteitsregister@knov.nl

De KNOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen
Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de KNOV worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de KNOV dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen kwaliteitsregister@knov.nl

Linken naar www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl
Linken naar de website van de KNOV is toegestaan, mits de goede naam van de KNOV niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de KNOV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het keurmerk Kwaliteitsregister Verloskundigen logo is alleen toegestaan na toestemming van de KNOV.

Aanpassen privacybeleid

De KNOV behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarvoor.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar kwaliteitsregister@knov.nl

Inschrijven verloskundige

73% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: