KNOV Kwaliteitsregister

Bezwaar en beroep

Gepubliceerd: 10 december 2013, laatste update: 18 juli 2023

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van de accreditatiecommissie. Dit bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het Beleidsorgaan van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Wanneer de aanvrager het niet eens is met de beslissing van het Beleidsorgaan bestaat er nog de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.
De bezwaarprocedure staat beschreven in het Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen. De Beroepscommissie werkt met een eigen reglement.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: