KNOV Kwaliteitsregister

Accreditatieprocedure en -criteria

Gepubliceerd: 09 januari 2019, laatste update: 28 mei 2024

Opleiders en verloskundigen die scholing en MIO organiseren kunnen accreditatie aanvragen voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen en de deelregisters. De aanbieder vraagt accreditatie aan via PE-online.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van accreditatie is als volgt:

 1. Aanbieder maakt een account aan in PE-online.
 2. PE-online stuurt de inloggegevens naar het opgegeven e-mailadres. Met deze gegevens kan de aanbieder inloggen en eenmalig autorisatie aanvragen bij de KNOV.
 3. Na het verlenen van autorisatie, kan hij/zij een aanvraag voor accreditatie indienen in PE-online. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven in de "Handleiding PE-online voor aanbieders van deskundigheidsbevordering". De aanvraag gaat vervolgens naar de leden van de accreditatiecommissie.
 4. De aanvrager ontvangt binnen maximaal 2 maanden bericht of de accreditatie is toegekend.

Criteria voor accreditatie

De criteria voor accreditatie hebben betrekking op:

 • de relevantie van het onderwerp
 • het niveau van de nascholing
 • de professionaliteit van de uitvoering

De notitie “Accreditatie van deskundigheidsbevordering” bevat een uitgebreide beschrijving van de accreditatiecriteria.

Kosten accreditatie

Voor de beoordeling en afhandeling van accreditatieaanvragen en opname in de scholingsagenda brengt het Bureau Kwaliteitsregister kosten in rekening. Hierbij is er een onderscheid tussen 2 categorieën.

Categorie A: kosten accreditatie € 181,50 inclusief BTW.

 • Aanvragen van een professionele instelling of beroepsgroep (initiële opleiding, nascholingsinstituut, ROS etc.) die deskundigheidsbevordering organiseert waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen hoger dan € 30,-.
 • Aanvragen van een commerciële instelling die deskundigheidsbevordering organiseert ongeacht de hoogte van de deelnemersbijdrage.

Categorie B: accreditatie kosteloos

 • Aanvragen van een (non-profit)organisatie, werkgroep, commissie of lokaal initiatief( ITV-groep, klinische middag, refereerbijeenkomst), die deskundigheidsbevordering organiseert met een toegangsprijs van maximaal € 30,-

Scholingsagenda

Wanneer het Bureau Kwaliteitsregister een aanvraag voor accreditatie in behandeling neemt, verschijnt de activiteit - indien gewenst - op de scholingsagenda op de website van het kwaliteitsregister, met de vermelding of:

 • de accreditatie-aanvraag in behandeling is
 • de activiteit is geaccrediteerd (accreditatiecategorie en aantal punten)
 • de accreditatie-aanvraag is afgewezen

Scholing voor deelregisters

Naast het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn er verschillende deelregisters ingericht. Bij accreditatie van scholingen op het gebied van Anticonceptie, Uitwendige Versie en Counseling Prenatale Screening of kwaliteitsbesprekingen antenataal CTG in de eerstelijn worden deze geaccrediteerd voor het betreffende deelregister én het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Voor scholingen op het gebied van counseling prenatale screening heeft het RIVM/CvB een raamwerk opgesteld.

Jouw Kwaliteitsregister

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meld je aan!

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: