KNOV Kwaliteitsregister

Aanvragen accreditatie

Gepubliceerd: 26 november 2013, laatste update: 20 augustus 2019

Opleiders en verloskundigen die scholing en MIO organiseren kunnen accreditatie aanvragen.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van accreditatie is als volgt:

 1. Aanbieder maakt een account aan in PE-online.
 2. PE-online stuurt de inloggegevens naar het opgegeven e-mailadres.
 3. Met deze gegevens kan de aanbieder inloggen en eenmalig autorisatie aanvragen bij de KNOV.
 4. Na het verlenen van autorisatie, kan hij/zij een aanvraag voor accreditatie indienen in PE-online. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven in de "Handleiding PE-online voor aanbieders van deskundigheidsbevordering”. De aanvraag gaat vervolgens naar de leden van de accreditatiecommissie.
  Soms hebben de leden van de accreditatiecommissie of de bureaumedewerkers aanvullende vragen. Dit “vraag- en antwoord” verloopt ook via PE-online.
 5. De aanvrager ontvangt binnen maximaal 2 maanden bericht of de accreditatie is toegekend.

Agenda

Wanneer het Bureau Kwaliteitsregister een aanvraag voor accreditatie in behandeling neemt, verschijnt de activiteit - indien gewenst - op de scholingsagenda op de website van het kwaliteitsregister, met de vermelding of:

 • de accreditatie-aanvraag in behandeling is
 • de activiteit is geaccrediteerd
 • de accreditatie-aanvraag is afgewezen

Kosten

Voor de beoordeling en afhandeling van accreditatie brengt het Bureau Kwaliteitsregister kosten in rekening. Hierbij is er een onderscheid tussen 2 categorieën.

 • Categorie A: kosten accreditatie € 181,50 inclusief BTW. Aanvragen van een professionele instelling of beroepsgroep die deskundigheidsbevordering organiseert waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen (initiële opleiding, nascholingsinstituut, ROS etc.) hoger dan € 30,-. -
 • Aanvragen van een commerciële instelling die deskundigheidsbevordering organiseert ongeacht de hoogte van de deelnemersbijdrage.
 • Categorie B: accreditatie kosteloos
 • Aanvragen van een (non-profit)organisatie, werkgroep, commissie of lokaal initiatief( ITV-groep, klinische middag, refereerbijeenkomst), die deskundigheidsbevordering organiseert met een toegangsprijs van maximaal € 30,-

Bezwaar en beroep

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van de accreditatiecommissie. Dit bezwaarschrift wordt ter beoordeling voorgelegd aan het Beleidsorgaan van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Vervolgens is er de mogelijkheid om tegen het besluit van het Beleidsorgaan in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.
De bezwaarprocedure staat beschreven in het Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen. De Beroepscommissie werkt met een eigen reglement.

Inschrijven verloskundige

81% van de verloskundigen staat in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen.

Meer over registreren

Wie is geregistreerd?

Staat uw verloskundige in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen?

Zoek een verloskundige

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: